Python Döngü İfadeleri – While – For Döngüsü

Python döngü ifadeleri – while – for döngüsü başlığında programlamanın temeli olan döngüleri inceleyeceğiz. Döngüler program mantığı içerisinde dinamik işlemler yapmamızı sağlayacak ve bazı işlemleri otomatikleştirmemize imkan verecek.

Python For Döngüsü ve Range Fonksiyonu

Python for döngüsü diğer programlama dillerine göre farklı yazım syntax ‘ına sahiptir. İnceleyeceğimiz örneklerde yine Python ve Php döngü kullanımlarını karşılaştıracağız. Fakat öncelikli olarak for döngüsünü neden kullandığımızı daha derinlenemesine inceleyelim.


Örnek olarak kullanıcının girdiği iki sayı değeri arasındaki rakamları toplamak istersek ve bu sayılar arasındaki fark fazlaysa, herbir rakamı yazıp toplamamız neredeyse imkansızdır. Meseala 843 ile 3342 arasındaki rakamların toplamı nedir diye sorsak, herbirini yanyana yazıp toplayabiliriz. Peki bunu Python ‘ın yapmasını isteseydik nasıl yapardık ?

sonuc = 0
for i in range(843,3342):
  sonuc = sonuc + i
print(sonuc)

Yukarıdaki örnekte de göreceğimiz gibi range fonksiyonu ile istediğimiz iki sayı aralığının oluşmasını sağladık. range() fonksiyonu bizim için [843,844,…….,3341,3342] aralığındaki rakamların listesini oluşturdu. for döngüsü ise range fonksiyonunda oluşturulmuş aralıktaki her bir i değeri için toplama işlemi yaptı. Çalışan döngü aşağıda resmendilmiştir.

Python While Döngüsü ve len() Fonksiyonu

While döngüsü istediğimiz koşulun sağlanması durumunda koşul sağlanılmayıncaya dek istediğimiz işlemi yaptırabildiğimiz döngülerdir.


Örneğin, bir kelimenin içerisinde bir kelime aratmak istersek ve bulduğumuzda ekrana yazmasını istersek, aradığımız kelimeyi buluncaya kadar aramasını isteriz. Aksi halde arama yapması için uygulamayı sürekli yeniden başlatmak zorunda kalırdır. Aşağıdaki örnekle daha net anlayacağız. Bu örneğimizde len() fonksiyonunu kullanacağız. len() fonksiyonu parametre olarak verdiğimiz kelime veya cümlenin uzunluğunu sayı değeri olarak bize verir. Örneğimizdeki Traktör kelimesi 7 harften oluşuyor ve len(“Traktör”) bize 7 sayısını döndürecektir.

kelime = "Traktör"
arama = "k" # k harfi için arama yapacağız
uzunluk = len(kelime) # Traktör kelimesi harf sayısı
baslangic_noktasi = 0 # 1. harften itibaren aratalım

while baslangic_noktasi < uzunluk:
	if kelime[baslangic_noktasi] == arama:
		print(arama,baslangic_noktasi , " sırasında bulundu. ","Kelime: ",kelime)
	print(kelime[baslangic_noktasi])
	baslangic_noktasi +=1

Yukarıda incelediğimiz While döngüsü örneğinin çalışmasını aşağıda resmedelim. Çok daha anlaşılır olacaktır.

Bir sonraki dersimize Python listeler, Python listelerin kullanımı ve Python string veri tipleri ile devam edeceğiz. 7. derse buradan geçebilirsiniz.


Bunlarla Paylaş:

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir