Python Listeler ve Python Liste Kullanımı

Python listeler ve Python liste kullanımı bir değer koleksiyonu saklamak için kullanılır. Listeler Python ‘ın en sık kullanılan veri yapılarındandır. Listeler yapısal olarak iç içe liste oluşturulmasına veya liste içerisindeki her bir değerin farklı veri türünde olmasına izin verir.

Python Liste Kullanımı

Python ‘da olduğu gibi programlama dilleri sadece değişkenlerle değil aynı zamanda yapısal veri türleri ile de çalışır. Verileri yapısal olarak tutabilmemiz aynı zamanda bize esnek programlama yapma şansı verir. Şuana kadar konuştuklarımızı örnekle destekleyelim. Aşağıdaki örneği inceleyip üzerine konuşalım.


mevsim_liste1 = ['İlkbahar','Yaz','Sonbahar','Kış'] # Tüm mevsimleri yapısal olarak 
                          # Python Liste kullanımı ile tutalım
# Liste elemanalarına erişmek için Liste 'nin index numalarını kullanalım

mevsim_liste1[0] # ['İlkbahar']
mevsim_liste1[1] # ['Yaz']
mevsim_liste1[2] # ['Sonbahar']
mevsim_liste1[3] # ['Kış']

Yukarıda ki örnek üzerinden Python listeler ve Python liste kullanımı ile ilgili olarak veri kümemizi mevsim_liste1 adı ile liste objesi olarak oluşturduk. Bu adımdan sonra listemiz içerisindeki her bir elemana index numaraları ile erişiyoruz. Hemen tüm programlarda olduğu gibi Python ‘da da index numaraları 0 ‘dan başlayarak eleman sayısı – 1 rakamına kadar index numaraları oluşturur. Örnekte de gördüğümüz gibi sırası ile herbir elemana tek tek erişim sağladık.

Python Listeleri Üzerinde İşlemler

Python listeleri yapısal veri türleri olduğundan dolayı içerisinde barındırdığı elemanlar içerisinde arama, ekleme ve silme gibi işlemlere ihtiyaç duyarız. Buraki önemli olan nokta List Slicing ile arama işlemi bize aranan elemanları döndürürken, append ve remove işlemleri elemanları ekleme ve silme yapma olanağı verir ve bu işlemler listenin index yapısını ve sıralamasını değiştirecektir.

Python List Slicing

mevsim_liste2 = ['İlkbahar','Yaz','Sonbahar','Kış']

# Liste elemanalarına erişmek için Liste 'nin index numalarını kullanalım
# List Slicing syntax 'ı yandaki gibidir [baslangic_index:bitis_index]

mevsim_liste2[0:1] # ['İlkbahar','Yaz']
mevsim_liste2[:3] # ['İlkbahar','Yaz','Sonbahar','Kış']
mevsim_liste2[0:3] # ['İlkbahar','Yaz','Sonbahar','Kış']
mevsim_liste2[1:3] # ['Yaz','Sonbahar','Kış']

Python List append()

mevsim_liste3 = ['İlkbahar','Yaz','Sonbahar','Kış']

# append kullanımı
mevsim_liste3.append('Yaz2')

# ekleme sonucunu görelim
mevsim_liste3 # ['İlkbahar','Yaz','Sonbahar','Kış','Yaz2']

# Liste elemanalarına erişmek için Liste 'nin index numalarını kullanalım


mevsim_liste3[0:1] # ['İlkbahar','Yaz']
mevsim_liste3[:3] # ['İlkbahar','Yaz','Sonbahar','Kış']
mevsim_liste3[0:4] # ['İlkbahar','Yaz','Sonbahar','Kış','Yaz2']
mevsim_liste3[2:4] # ['Sonbahar','Kış','Yaz2']

Python List remove()

mevsim_liste3 = ['İlkbahar','Yaz','Sonbahar','Kış']

# append kullanımı
mevsim_liste3.append('Yaz2')

# ekleme sonucunu görelim
mevsim_liste3 # ['İlkbahar','Yaz','Sonbahar','Kış','Yaz2']

# Yaz elemanını silelim
mevsim_liste3.remove('Yaz')

# silme sonucunu görelim
mevsim_liste3 # ['İlkbahar','Sonbahar','Kış','Yaz2']

# Liste elemanalarına erişmek için Liste 'nin index numalarını kullanalım


mevsim_liste3[0:1] # ['İlkbahar','Sonbahar']
mevsim_liste3[:3] # ['İlkbahar','Sonbahar','Kış','Yaz2']
mevsim_liste3[0:4] # hata, artık liste index 'i değişmiştir
mevsim_liste3[2:3] # ['Kış','Yaz2']

Bir sonraki dersimize Python Tuple, Dictionary ve Set Kullanımı ile devam edeceğiz. 8. derse buradan geçebilirsiniz.


Bunlarla Paylaş:

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir