Python Veri Türleri ve Python Matematik İşlemleri

Pyton veri türleri ve Python matematik işlemleri dersi ile devam ediyoruz. Bu derste Python veri türlerini ve tip dönüşümlerini detaylı olarak inceleyeceğiz ve ardından ihtiyaç duyduğumuz Python matematik işlemleri ile Python ‘ın gücünü keşvedeceğiz.

Python Matematik İşlem Operatörleri

Her programlama dilinin temel matematik operatörleri Python ‘da sırasıyla + , – , / , * (toplam, çıkarma, bölüm ve çarpma) şeklindedir. İlk örneğimizde toplam, çıkarma, bölüm ve çarpma işlemlerine ek olarak üst çarpan hesaplamasını ** ‘da inceleyeceğiz. IDLE arayüzünü açarak aşağıdaki herbir kod satırını sırasıyla çalıştırıp, sonuçlarını inceleyelim.


print(16 / 4)  # 4
print(2 + 1) # 3
print(4 - 3) # 1
print(3 * 5 ) # 15
print(2 ** 4)  # 16
print(2 ** -2) # 0.25

Python Float Tip Dönüşümü

Python tip dönüşümleri sayılar ile çalışırken elde etmek istediğimiz çıktı sonucunu kontrol etmemizi veya bir işleme girdi olarak vereceğimiz değerin tip dönüşümünü kontrol etmemizi sağlar. Aşağıdaki örnekte herbir kod satırını sırasıyla çalıştırdığımızda ilk olarak 5/3 işleminde 5 ‘in 3 ‘e tam bölünmediğini görüyoruz fakat 1 sonucunu üretiyor. Float() fonksiyonu ile sonucu kontrol etmeye çalışalım.

print(5/3) # 1
print( 5 / float(3) ) # 1.66666
print( 5/3.0) # 1.666666

Python Int Tip Dönüşümü

Yukarıdaki örnek Float tip dönüşümünün önemini ve ihtiyacımız olan çıktıya etkisini gördük. Yine aynı şekilde virgüllü bir değeri int() foksiyonu ile tam sayı olarak kullanabiliriz. Aşağıdaki örneği çalıştırdığınızda tekrar 1 değerini elde ettiğimizi göreceksiniz.

print( int(5/3.0)) # 1

Python ile Kütüphane Ekleme

Bu derste dahil olmak üzere üçüncü dersimizde artık elimizin iyice ısındığını düşünüyorum. Temel anlamda Python dilini inceledik, ekrana çıktı aldık, etkileşimli veri girişi gerçekleştirdik ve temel matematik işlemlerini inceledik.


Python ‘ın en güçlü yanlarından birinin esnek ve modüler yapısı olduğundan daha önce bahsetmiştim. Bu bölümde Python math modülü nasıl ekleyeceğimizi ve kullanacağımızı göreceğiz. İhtiyacımız olan herhangi bir modülü yine benzer kullanım ile ekleyip kullanabiliyor olacaksınız. Aşağıdaki örneği inceleyelim.

import math

x = math.ceil(5.1)
print(x)
print(math.ceil(1 + 6.7))

Math modülü, yukarı yuvarlama, aşağı yuvarlama, log ‘unu alma, pi sayısı gibi matematiksel işlemlerde ihtiyacımız olan fonksiyonları içerisinde barındırır ve import yordamıyla kullanmamız için yüklenir. Math modülü ile kullanabileceğimiz temel fonksiyonlarını aşağıda paylaşıyorum. 9. dersimizde kendi fonksiyonlarımızı yazdığımızda konuyu çok daha iyi anlayacağız. Dilerseniz 9. dersimize buradan ulaşabilirsiniz.

FonksiyonKullanımı
floor(x)x’e eşit veya x’e eşit olan en büyük tamsayı olan x tabanını döndürür.
ceil(x)x’ten büyük veya x’e eşit en küçük tamsayı olan x tavanını döndürür.
sqrt(x)x’in karekökü döndürür
log(x)Aldığı x değerinin doğal logaritmasını hesaplar
eSabit e = 2,71828…
sin(x)Sin değerini döndürür
asin(x)Asin değerini döndürür
piPi Saysı = 3.1415…

Üçüncü dersimizide tamamladık. Bol bol pratik yaparak deneyerek ve yorum kısmından soru sorarak derslerin gelişimine katkı sağlayabilirsiniz. Siz soru sordukça derslerimizi iyileştirecek ve geliştireceğiz. Bir sonraki dersimize Python yazdırma fonksiyonu – Print() buradan ulaşabilirsiniz. 4. dersimiz ile 2. dersimizi birleştirdim. 2. dersi tamamladıysanız. Direk 5. derse buradan ulaşabilirsiniz.


Bunlarla Paylaş:

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir